Otomativ Zirvesi

Global tüketimin oluşturduğu ve her geçen gün daha net hissedilen etkiler ekonomi üzerindeki baskıları arttırmaktadır. Bunun sonucunda araba sektörü de tüketiciler tarafından bir takım beklentiler altına alınmıştır. Benzin, dizel ve gaz gibi popüler yakıtlara ek olarak elektrik ve hibrit motor seçeneklerine sahip araçlar daha büyük pazar payı almıştır.

Komitemizde, araç firmalarının ekosisteme bakışı, sahip oldukları teknolojilere olan inancı ve uzun vadede piyasa üzerindeki kararları ele alınacaktır. Ortak bir mutabakat sağlanarak talebe doğru arzın sağlanması hedeflenmektedir.

Haluk Ovacık